Adatvédelem

Az Áruház üzemeltetése során – mint adatkezelő - tiszteletben tartja a felhasználók alapvető szabadságjogait - így különösen a magánélethez való jogot - a személyes adataik gépi feldolgozása során és mindenben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Adatvédelmi törvény) rendelkezései szerint jár el.

Az Adatvédelmi törvény 15.§ (1) bekezdése értelmében felhasználóinkat az alábbiakról tájékoztatjuk:

1. Az Adatkezelő által kezelt adatok

1.1. A megrendelés és regisztráció során Ön olyan adatokat ad meg számunkra, amelyek az Adatvédelmi törvény 3. § 2. pontjában foglalt meghatározás szerint személyes adatoknak minősülnek. Ezen adatok megadása önkéntes.

2. § 2. E törvény alkalmazása során: személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

1.2. A honlap üzemeltetéséhez és egyben a látogatók adatainak kezeléséhez külső szervezetet (adatfeldolgozót) nem veszünk igénybe.

1.3. A regisztráció során az Adatvédelmi törvény 3. § 3. pontja szerint különleges adatok megadását nem kérjük.


Kopint-Datorg Kft.
KOPINT-DATORG Kft. © 2019